Innhold
1
Slik blir du medlem i KIK

All medlemshåndtering i KIK er håndtert gjennom løsningen "Min idrett" levert fra Norges Idrettsforbund. 

Last ned app til Min idrett eller bruk en nettleser. Registrer deg og dine familiemedlemmer. Gjenom dine sider på "Min Idrett" administrer du alle mulig medlemsskap, lisenser og treningsavgifter i alle klubber du er med i. 

Deretter søker du opp Kristiansand Ishockeyklubb i Min idrett via "finn ny klubb". Deretter sender du søknad. Nå har KIK fått deg inn som medlem så snart vi har godkjent deg. Vi sender medlemskontingenten via Min idrett. Du får melding på på email og evt. varsling i app når vi har sendt ut til deg.  

Veilledning fra Norges idrettsforbund finner du her eller sjekk denne videoen fra NIF om løsningen


2
Medlemskontingent

Årsmøte fastsetter årlig en medlemskontingent. Denne gjelder for kalenderåret. 

I 2019 er medlemsavgiften 250 kr for ett år. Det finnes også familiemedlemsskap til 600 kr. 

Medlemsskap gjør deg stemmeberettiget på årsmøtet. 


3
Treningsavgift

For medlemmer som vil delta på våre lag og grupper, tilkommer treningsavgift i tillegg til medlemskontingent. Treningsavgiftene fastsettes av styret.

Treningsavgiften sendes ut to ganger i sesongen, en for høsten og en for våren. Innbetales via MinIdrett.

Din lagleder sørger for at du meldes inn som aktivt medlem på ditt respektive parti. Deretter får du krav om innbetaling via MinIdrett. 

Treningsavgiftene varierer fra parti til parti relatert til ulike behov og bruk av ressurser. 

Det er søskenrabatt på treningsavgift. Den er 625 kr per sesong for barn nummer 2 og øvrige (sesongen 2018/2019)

Det er studentrabatt for høyere utdanning på 625 kr for spillere på A laget. 

Det er mulig å jobbe frivillig dugnad (primært på sommerhalvåret) som gir et fratrekk i treningsavgift på 625 kr per dugnad (2019/2020).

For høsten 2019 er treningsavgiftene:

Hockeyskolen: 0

U8: 750 kr

U9-U10: 1000 kr

U11-U13: 1500 kr

U15: 2000 kr

U18: 1500 kr

A lag: 2000 kr

Oldies: 1250 kr

4
Sliping av skøyter

KIK har egen slipemaskin og utdannede personer for å slipe skøyter. Som medlem har du til enhver tid andledning til å slipe dine skøyter av en av de godkjente sliperene i klubben. Spør din lagleder hvem som sliper på ditt parti. 

Som aktiv betaler du slipeavgift fastsatt av styret. Denne fastsettes som treningsavgiften for hvert halvår og sendes ut til innbetaling via MinIdrett. 

Det er ulik slipeavgift i forhold til hvilket parti du tilhører.

For sesongen 2018/2019 lå slipeavgiften fra 100 til 200 kr for et halvår. 

5
Kurv på lageret 2019/2020

Det er anledning til å ha kurv på utstyrslagrene som KIK disponerer på Idda. 

Det er styret som fastsetter hvem som tildeles kurv. Sett deg på liste innen angitt dato som styret setter, deretter tildeles du plass basert på blant annet behov.

Det er begrenset antall kurver og plasser. Plassene er nummererte.  

Er du nytt medlem, ta kontakt med styret for å få plass

Kurvene er eid av KIK og består av metall. Lageret er avvfuktet ​og utstyret tørker fint.

Kurvlageret skal tømmes når isen tas og du tar utstyret hjem. Det blir en kort periode i oppstart av ny sesong, der du kan fortsette din forrige kurvplass. Deretter frigis kurvene til eventuelle nye medlemmer. 

 

 

 I fokus