Innhold
1
Kontaktinformasjon

Her kommer kontaktinformasjon om hvilke i klubben du kan ta kontakt med.

 Kontaktpersoner

 

 

https://kik.klubb.nif.no/Kontakter/Forms/DispForm.aspx?ID=4&RootFolder=/KontakterKIKKIKpost@kik.no / styret@kik.no / mads@kik.no

 

 

 I fokus