Innhold
1
KIK har lag for alle

KIK deler inn u-lag etter egen medlemsmasse og de til enhver tid gjeldende serieoppsett fra forbundet. Det betyr at vi ikke alltid har lag i alle årsklasser og noen årsklasser er periodevis slått sammen.

A laget spiller i tredje div. Vest og er i hovedsak et tilbud til unge spillere som kommer fra KIK, men skal også være et attraktivt tilbud for tilflyttere i landsdelen

Det finnes flere grupper og lag for spillere som ikke deltar i noe seriesystem. Bl.a "Oldies" og Damelag. 

2
I KIK kan du spille med eldre og yngre spillere

Alder er ikke så relevant som mestring og ferdighet. I KIK går spillere ofte på tvers av partier og alder. Ishockey er en sport der der alle blir involvert i spillet uansett ferdighet. Det legger til rette for å spille på tvers av partier. Slik øker man treningsmengden for den som vil til tross for at vi kun har en isflate. 

3
Ett landslag- "Sørlandslaget"

I KIK kommer det utøvere fra hele regionen. KIK har ikke "klasselag" eller bydelslag. Våre utøvere er fra ulike bydeler, ulike klasser, ulike nasjoner og har ulikt språk. Et sted for inkludering, mangfold og likestilling

 

 

Årsmøte KIKhttps://kik.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=15Årsmøte KIK2019-03-20T18:00:00Z2019-03-20T20:00:00ZMedierommet Idda ArenaSaker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20.02.19 til styret@kik.no Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ikke ha utestående fordringer til klubben. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Velkommen til årsmøte!
Aktivitetsdag hovedsponsor Hennig Olsenhttps://kik.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=13Aktivitetsdag hovedsponsor Hennig Olsen2019-04-06T13:00:00Z2019-04-06T16:00:00ZIdda ArenaHovedsponsor har i sin avtale ett arrangement med KIK. De har leid alt som finnes på Idda, fra curling til idrettshall. Det kommer et sted mellom 2-500 personer, også tilreisende fra Oslo. Vi gleder oss og gjør dette til en festdag.
Oldies vs Skagerrak Hockeyhttps://kik.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=23Oldies vs Skagerrak Hockey2019-04-07T15:00:00Z2019-04-07T18:00:00ZIddaSesongens siste kamp for de eldste

 I fokus