Flere med på laget!

​Øystein Libermann i KIK er fornøyd for at stadig flere støtter KIKs virksomhet, her representert ved en av dem, Michael Befus i arkitektbedriften Trollvegg. Han er for øvrig også en av ildsjelene i KIK sin virksomhet! 

tekst/foto: Jan Harald Rismyhr
19.03.2019
KIK knytter stadig til seg flere samarbeidspartnere. Siste skudd på stammen er energiselskapet Entelios og arkitektbedriften Trollvegg.

- Vi er selvfølgelig svært fornøyd for at stadig flere setter pris på vårt engasjement, forteller Øystein Libermann i sponsorutvalget til KIK.
Han fortsetter: - KIK er en breddeklubb. Det virker som det er en verdifull egenskap i en verden med mye materielle goder for de fleste. Vi har engasjert oss sterkt i arbeidet med å gi selv de minste en god is-opplevelse. Vi har et flott anlegg på Idda med et vinteraktivitets-tilbud store deler av året. Og vi satser på inkludering, mangfold og likestilling! 

Den ene av våre to nye sponsorer er en etablert strømleverandør i kristiansandsregionen i ny drakt.  Det er den tradisjonsrike strømleveransen til bedrifter i regionen som LOS nå har skilt ut i merkevaren Entelios 
Selskapet er 100% eid av Agder Energi. 

Vår nye samarbeidspartner har som formål å være  et betydningsfult bidrag til bærekraftige løsninger.  Dette nye selskapet tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for industriselskap, små og store bedrifter i næringslivet og offentlig virksomhet å bli ledende på klimavennlige energiløsninger. Med den nye merkevaren ønsker Entelios å bli synlige for næringslivet i Kristiansand og har valgt KIK som samarbeidspartner for dette. Selskapet har derfor signert en to-årig samarbeidsavtale som sølvpartner. 

Arkitektstudioet Trollvegg på sin side har signert en ett-års avtale som sponsor til KIK. Selskapet har siden oppstarten i 2007 blitt et av de ledende arkitektkontorene på Sørlandet med 12 arkitekter, ingeniører og planleggere. De leverer tjenester innen arkitekturprosjektering, arealplanlegging, landskapsplanlegging, oppmåling og energiberegning.  Trollvegg har en langsiktig plan om å utvikle Sørlandet i en mer kostnadseffektiv retning.

KIK er svært fornøy med å etablere samarbeid med to selskaper som begge jobber for økt bærekraft. Det sammenfaller godt med vårt verdigrunnlag.

Klikk her for å lese mer om alle våre sponsorer:    >>>