Nyhetsbrev fra Styret - Høsten 2018

STYRET
14.09.2018
Under ligger nyhetsbrev for høsten 2018. Det er også vedlagt i egen fil for de som ønsker det.

Nytt fra styret i Kristiansand Ishockey Klubb - Høst 2018 - 14.09.18.docx


Nyhetsbrev fra styret i Kristiansand Ishockey Klubb (KIK) –

September 2018

 

 

Vi er endelig i gang med høstsesongen 2018, og det er mye morsomt i vente

Vi gleder oss til treninger, kamper, camper og eventer! Vi gleder oss til det blir liv i hallen igjen!

Styret har nå fastsatt treningskontingent for både høsten 2018 og våren 2019. Det er også videreført avgift for sliping av skøyter.

Treningskontingenten for våren 2019 kan bli justert avhengig av hvordan klubbens økonomiske situasjon er ved årsskiftet, og det er et uttalt mål for klubben å holde treningsavgiften så lave som økonomisk mulig.

 

Vi som klubb er imidlertid helt avhengig av medlemmene for å styrke inntektssiden, der rekruttering, sponsorinntekter og dugnadsinntekter er og blir veldig viktig. Fortsatt positiv vekst i rekruttering er svært viktig og vi henstiller til alle klubbens medlemmer om å bidra til at flere sørlendinger får "smaken på hockey".

Rekruttering til Skøyte- og ishockeyskolen er derfor svært viktig og høyt prioritert. En sunn og sterk klubbøkonomi er en betingelse for videre vekst og sportslig suksess.

KIK takker alle medlemmer for en usedvanlig god dugnadsinnsats i sommer. Der vi har slått alle tidligere rekorder. Dette har vært svært innbringende for fratrekk på treningsavgifter samt et lite overskudd til klubben.  Vi regner med at vi kommer til å fakturere ca. 250.000,- kroner for dugnader i år, der ca. 60-70 % vil gå som fratrekk på treningsavgift, og det resterende går inn i klubbens drift. Dere som har jobbet har vært med å gitt KIK god reklame og godt renomme, slik at vi allerede nå har fullt opp med nye dugnader til neste år. Tusen takk alle sammen. Vi er en solid og ryddig klubb med utrolig mange engasjerte folk!

 

Istider

Istiden mellom klubbene er nå fordelt. Det er lagt til grunn felles prinsipp om at istiden mandag – fredag mellom 160-2200 er forbeholdt barn og ungdom. Veteran-lagene i Kristiansand vil ha tiden etter kl 2200.

Istiden for barn og unge vil foreligge på KIK hjemmeside https://kik.klubb.nif.no/Sider/Hjem.aspx og på Facebook  https://www.facebook.com/KIK1992/  i vår Google kalender. Slik som det også gjorde i fjor.

 

 

 

 

Vantsaken

I midten av juni ble KIK kjent med at Kristiansand kommune ikke har avsatt midler for skifte av pleksiglass i ishallen.

Pålegget om å skifte glasset kommer fra det det Internasjonale Ishockeyforbundet, og Kristiansand kommune som er eier av Idda Arena, har fått dispensasjon det sist året fra Norges hockeyforbund. Fristen for å skifte vant/plexiglass på Idda Arena og andre ishaller var til sesongstart 2017/18. For GET-ligaen var dette sesongstart 2016/17. Idda Arena fikk dispensasjon fra NIHF sesongen 17/18.

Konsekvensen av dette ble at U15 og U18 ikke får spille nasjonal serie, og vi ble strøket fra disse seriene.  Vi i styret har deltatt på foreldremøter til de nevnte gruppene og vi beklager igjen på det sterkeste til spillere og foreldre at denne saken ikke løste seg positivt for oss.

Vi i styret og administrasjon har arbeidet iherdig hele sommeren samt høsten for å få til en løsning i saken, og vi har hele tiden hatt dialog med Ishockeyforbundet, kommunen og politikerne i Kristiansand. Etter at Andrea på U15 skrev ett leserinnlegg i Fædrelandsvennen ble det fart på saken. Det ble sendt inn en interpellasjon til kommunestyret fra Vidar Kleppe 30.august. Vi fikk beskjed fra både kommunen og forbundet 6.september om at pleksiglass er bestilt og vil bli skiftet i løpet av sesongen 2018-19. Det vil da være en periode på ca. 10 dager uten is, når glasset blir skiftet.

 

Avgifter, dugnadsfratrekk og kurvleie

Alle aktive medlemmer skal betale treningsavgift. Det påløper en avgift for høsten 2018 og en for vår 2019, dvs. treningsavgiften er nå splittet i to (av regnskapsmessige grunner). Treningsavgiften skal som de andre avgiftene innbetales via Minidrett (www.minidrett.nif.no).

Styret har også i år valgt å differensiere treningskontingenten noe for på den måten speile at de ulike partiene har ulikt behov for ressurser, herunder særlig trenerressurser og utgifter knyttet til avvikling av seriespill lokalt (utgifter til innleie av dommere, leie av ishall, mm).

 

Dugnadsfratrekket er fastsatt til 625,- pr dugnad.

For sesongen 2018/2019 innfører vi også søskenrabatt for barn i ungdomspartiene. Denne er satt til 625,- kroner pr sesong for barn nummer 2, og øvrige barn. For første/eldste barn betales full treningsavgift. Søskenrabatt forutsetter at barna har samme adresse, og minst felles mor eller far.

Studentrabatt for A-laget settes til 625,- kroner pr sesong. Dette krever at en kan dokumentere fulltidsstudier ved høyere utdanning på f.eks. UIA.

 

 

 

 

 

 

Treningsavgifter høsten 2018:

 

 

 

 

Høst 2018Treningskontingent Høst 2018Avgift sliping av skøyter
DNSH300

 

0

U8750

 

100

U91 000

 

100

U101 000

 

100

U111 500

 

150

U131 500

 

150

U152 000

 

200

U181 500

 

200

A-lag2 000

 

200

Old Boys1 000

 

100

 

 

 

Minidrett

Brukerveileder for Minidrett: https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning

Dersom du synes det er vanskelig å bruke Minidrett (www.minidrett.nif.no) kan du kontakte hjelpetelefonen som er tilgjengelig via Minidrett. De pleier å være veldig imøtekommende og hjelpsom.

 

Kurvleie blir videreført. KIK har gjennomført dugnad for å rydde i alle fellesrom før sesongstart og er nødt til å stramme inn på bruk av disse for å holde kontroll på utstyr og inventar. Styret henstiller alle medlemmer til å rydde etter seg, ta et tak for fellesskapet når det synes behov for dette. Særlig ber vi om at de som har tilgang til felles utleieutstyr følger ordensregler slått opp der.

 

Økonomi

Klubben er helt avhengig av at alle betaler medlemsavgift og ikke minst sin treningsavgift. Vi ber derfor innstendig om at alle betaler sine avgifter ved forfall. Se Minidrett (www.minidrett.nif.no).. Spør gjerne om hjelp dersom du ikke finner fram i det systemet.

Avgifter:

  • Treningsavgift
  • Medlemskontingent
  • Kurvleie
  • Slip av skøyter

 

Økonomien til klubben er for tiden ok, og mye skyldes at vi forrige sesong kuttet drastisk i administrative støttefunksjoner og andre ting. Etter en god dugnadssommer ser det ut til et godt resultat for 2018. Allikevel prøver vi så langt det lar seg gjøre å få inn minst mulig treningsavgift slik at ishockeyen blir billigst mulig for alle våre medlemmer. Derfor er det ikke budsjettert noe stort overskudd

 

Aktiviteter

Mads G Scott er i gang med å planlegge høstens treningstider og andre aktiviteter. 

Noen av de viktigste aktivitetene vil være skøyte og hockeyskolen, skillcamp, samt morgen og ettermiddagstrening. Vi håper at mange melder seg på der. De som ønsker å være med på høstferiecamp må melde seg på snarest mulig. Det er mange ledige plasser.

 

Takk

Ta gjerne kontakt med oss for innspill og spørsmål.

 

Beste hilsen Styret i KIK

Anne Lene Hansen

-Styreleder-