Super «kick off» på sesongen!

​Mange fremmøtte ser frem til en spennende sesong!

Tekst og foto: Jan Harald Rismyhr
22.08.2019
Sesongen 2019/2020 er i gang, og de første treninger er avholdt på isen. I forkant innkalte klubben til oppstartsmøte på Idda Arena - og for en oppslutning - som bildet øverst viser!

Styreleder Anne Lene ønsket velkommen og senere applauderte KIKs dugnads-dronning en god innsats på årets arrangementer som Palmesus, fra medlemmenes side.

- Det gir oss gode inntekter samtidig som medlemmene får muligheten til å redusere sin treningsavgift, sa hun.

Våre oppdragsgivere har ikke uventet bedt om våre tjenester til neste år også - noe som bekrefter at vi gjør en god jobb.

Daglig leder Mads redegjorde for trenerkabalen som det var litt jobb med å få på plass - men som han er svært fornøyd med. Nestleder i styret, Andreas, fortalte litt om arbeidet med sponsorer. Det har vært en betydelig vekst som ikke ser ut til å stoppe, selv om vi fortsatt har noen ledige rundinger på isen. Andreas snakket også om isplanen.
- Det er en utfordring å få alt på plass med såpass mange brukerklubber av hallen. Det var en møysommelig prosess, men jeg er fornøyd for at vi også kom til enighet med blant annet noen fellesarrangementer for hockeyklubbene - som hockeyskole. Dialogen klubbene imellom ble holdt helt adskilt fra kommunen. Nå skal fordelingen av istid ikke skje årlig, men evalueres i jevnlige møter i sesongen med tanke på fordeling. For da kan vi få utnyttet denne eneste isflaten vi har i distriktet best mulig, sa han.

Møtet var ellers preget av gode innlegg og spørsmål fra de fremmøtte. Og entusiasme foran årets sesong - det var ikke mangelvare!Sponsor-logoer i isen er et «must» før oppstart. Super innsats fra «sirkelgjengen», fra venstre Øystein, Jostein, Erling, Svennis, Robin, Tony og Henrik.